Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

midnightlady
7072 73b6 500
Reposted frombiru biru viacats cats
midnightlady
. | via facebook
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
midnightlady
Kocham Cię tak jak nigdy nie kochałam nikogo, chociaż całkiem mało wiem o miłości innej niż ta, którą mam dla Ciebie. 
— jakie to kurwa smutne, że on już nieaktualny, a to takie prawdziwe
Reposted fromdontforgot dontforgot viaaaabeecee aaabeecee
6665 bad3
Reposted frompixar pixar viaaaabeecee aaabeecee
midnightlady
8595 7f40
chodź ucieknijmy stąd,
nikt nie będzie mówił nam co dla nas jest najlepsze.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamefir mefir
midnightlady
Nuda, beznadzieja, brzydota i monotonia. Życie kręcące się jak mysz w kołowrotku. 
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski ‘Kamień na kamieniu’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
midnightlady
Wiem, że się boisz. Ale strach mówi nam, że wciąż żyjemy... Wiesz, co jeszcze mi mówi? Że ci na mnie zależy. Bo przecież twój umysł nie odczuwałby lęku przed czymś, co jest ci zupełnie obojętne.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir
midnightlady
(...) Nie chcę cię martwić, ale życie nigdy nie jest proste. Jest porąbane, a potem się umiera.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir
midnightlady
Ja i Max byliśmy jak dwa magnesy o różnych biegunach - mogliśmy próbować trzymać się z dala od siebie, ale koniec końców, musieliśmy się poddać.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir

January 16 2015

midnightlady
6562 5aed 500
Reposted fromkjuik kjuik viamefir mefir
1066 caa9 500

hxcjacob:

awwww-cute:

"You no study, you play with Pebbles"

ITS NAME IS PEBBLES

Reposted fromlafontaine lafontaine viaRedPenny RedPenny
midnightlady
2361 a77f
Reposted fromcats cats
midnightlady
midnightlady
8063 8c31
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
midnightlady
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viamefir mefir
midnightlady
7032 a6e5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
midnightlady
8194 d19c
Reposted fromidz-pan-w-chuj idz-pan-w-chuj viaRedPenny RedPenny
midnightlady
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl